Feminisme en social media

Naast het aanmoedigen van solidairteit is social media ook een omgeving waar we ons (vaak) vrij voelen om onze ervaringen te delen en discussies te voeren. Dat bleek bijvoorbeeld uit de #MeToo movement waarbij vrouwen zich wereldwijd via sociale platformen hebben uitgesproken tegen seksueel geweld. Deze vrijheid zorgt voor veel verschillende geluiden. Sinds een aantal jaar zijn feministische accounts immens populair op social media.

Er is ruimte gecreeerd om te praten over topics die vroeger tot de taboes behoorden en ook de mensturatie emoji zou daar volgens sommigen iets aan bij dragen.

Talloze accounts die door middel van memes en tweet reposts feministisch gerelateerde discussies laagdrempelig maken steken de kop op. Daarbij ligt de focus terecht ook vaak bij hoe vrouwen onderling met elkaar omgaan.

De Factual Feminist, het tegengeluid

Uiteraard is er ook een tegengeluid. De Amerikaanse filosofe, Christina Hoff Sommers, zegt dat het feminisme waarvoor ze in haar jongere jaren op de barricades klom gekaapt is door humorloze vrouwen die onterecht geloven in een samenleving waarin hun “soort” voortdurend wordt bedreigd door mannen. En dat is volgens Hoff Sommers een kwalijke zaak, vooral voor vrouwen die zo worden aangemoedigd zichzelf als slachtoffer te zien. Hoff Sommers denkt dat dit slechts leidt tot het tegenovergestelde: meer onderdrukking. Ze noemt de nieuwe generatie feministen uit het westen “Safe Space Fainting Couch feminists,” Op Youtube is ze te vinden als Factual Feminist, in haar videos deelt ze haar – door sommige opgevat als anti-feministische – ideeeen.

Waar volgens Hoff Sommers meer aandacht voor zou moeten zijn is de situatie in landen waar gender ongelijkheid een groter probleem is.

De vierde feministische golf

Social media moedigt meer gelijkwaardigheid aan die de stem van vrouwen van verschillende achtergronden en uit verschillende landen laat horen, wat in relugiere media nog niet altijd het geval is.

Uit een onderzoek, van het Qatar Computing Research Institute, bleek dat in landen waar gender ongelijkheid offline een grote rol speelt in de samenleving, vrouwen online significant aanwezig zijn.

Een onderzoek over internetgebruik en politiek activisme onder vrouwen in het Midden Oosten en Noord Afrika wees uit dat hoewel social media de kosten voor deelname aan protesten verlaagd voor iedereen, vrouwen toch minder actief zijn dan mannen (ook bij gelijk gebruik aan social media).

”Via social media weten mensen elkaar snel te vinden en er is een enorme solidariteit die niet gebonden is aan een culturele laag. Het verbind stad en platteland, het verbind hoog- en laagopgeleid,” Aldus Elisabeth van der Steenhoven directeur van internationale vrouwenrechtenorganisatie Karama.

Toen vorig jaar de 21 jarige make up artist Israa Al-Ghrayeb door eerwraak om het leven kwam resulteerde dat in een social media campagne die daarna de straten van de West Bank op ging. Demonstraten eisten gepaste straffen voor de daders en bescherming van vrouwenrechten

Leave a Reply