Hechten en loslaten

Als mensen gaan we ons als vanzelfsprekend hechten aan ervaringen in het leven die we willen herhalen, continueren of die we ambiëren en nog willen meemaken. Er is niets mis met hechting, maar gezien ons doel is om te groeien en evolueren kan hechting de vooruitgang stagneren als de hechting extern plaatsvindt.  

Waarom zit hechting groei in de weg? 

Dat komt omdat niets permanent is. Alles is veranderlijk en onze aandacht en wensen hechten aan iets wat zal veranderen eindigt meestal in teleurstelling en soms zelfs rouw. 

Je kunt je afvragen: “wat is het verschil tussen een gehechtheid en een voorkeur?” We weten dat iets een voorkeur of een eenvoudig verlangen is als we niet het lot van ons geluk hebben dat verbonden is met de realisatie ervan. Het is een voorkeur wanneer dingen niet op onze manier gebeuren en we accepteren deze realiteit zonder de intensiteit van pijn of lijden.

Ook weten we dat iets een gehechtheid is als we mentale spanning, pijn of verdriet voelen als we niet krijgen waar we naar verlangen. Gehechtheid vindt plaats wanneer verlangens worden omgezet in hunkering. Wanneer een verlangen wordt versterkt en aangemoedigd, heeft het genoeg energie om een ​​gehechtheid te creëren. Hoe meer we iets willen, hoe meer het lot van ons “geluk” ermee verbonden wordt. Wanneer we onszelf diep observeren, worden twee dingen duidelijk: 1. Dat hunkering de echte wortel van ellende is – hunkering creëert de gehechtheden die ellende veroorzaken en de tweede is dat wanneer aan hunkeren wordt voldaan, het niet echt geluk is dat we voelen, maar meer een gevoel van plezier.

Maak je los van je hunkeringen

De oplossing voor het “hechtingsprobleem” is simpel gezegd onthechten. Alleen is dat niet altijd een optie en makkelijker gezegd dan gedaan. Ons menselijke bestaan brengt van nature een neiging om ons te hechten aan wat we leuk vinden en waar we van houden. Soms zelfs wanneer dit nadelig is voor ons eigen welzijn of onze groei.

View this post on Instagram

To solely accept what we desire out of life and reject all of the spontaneous changes that happen naturally as time moves forward is a recipe that will repeatedly serve us misery. A mind full of attachments is a mind that craves the fulfillment of its yearning, which attempts to mold the world in a precise order. Simply stated, what we find most pleasant is when things move in the manner that we favor and what we find most unpleasant is when things do not happen the way we desire. You may ask yourself, “what is the difference between an attachment and a preference?” We know that something is a preference or a simple desire when we do not have the fate of our happiness connected to its realization. We know it is a preference when things do not happen our way and we accept this reality without the intensity of pain or hurt; we know something is an attachment when we feel mental tension, pain and misery when we do not get what we crave. Attachments are created when desires convert into cravings. When a desire is strengthened and emboldened it has enough energy to create an attachment. The more badly we want something, the more the fate of our "happiness" becomes connected to it. When we observe ourselves deeply two things become clear: one is that cravings are the real root of misery– craving creates the attachments that cause misery and the second is that when cravings are fulfilled it isn’t real happiness that we are feeling, it is actually the sensation of pleasure. We not only lose our peace of mind when we are controlled by our attachments, but we miss the unique opportunity to enjoy the fruits of the natural spontaneity of life. Real happiness arises when we can love ourselves and the world while appreciating the flowing movement of change. This does not mean that we should live like rocks and allow the moving river of change to flow around us. Love naturally motivates us to mold the world in a way that enhances love, but wisdom also teaches that we should not get attached to a certain way of things because change will eventually come. Sending love to all beings. May we all be happy and free. 🙏🏽🌎 #yungpueblo

A post shared by yung pueblo (@yung_pueblo) on

Onthechten door geleidelijk afstand te nemen

Geleidelijk afstand nemen van een ervaring waar je aan gehecht bent is makkelijker dan dit cold turkey uit je regelmaat te verwijderen. De wereld is vergankelijk, niets is permanent en alles verandert met de tijd. Ons hechten aan hoe de situatie is, of is geweest wekt dat alleen frustratie op.  

We zijn niet in controle over – noch kunnen we voorspellen – wat er in de toekomst zal gebeuren. Naarmate de tijd verstrijkt leiden deze vormen van hechting tot wantrouwen in het leven en onze keuzes en mogelijkheden. Als vertrouwen afbrokkelt, verdwijnt daarmee ook langzaam onze capaciteit om vooruit te gaan. 

Hecht je aan je authentieke zelf en niet

Het zou makkelijker zijn als we ons minder konden hechten, maar dat betekent niet dat we nergens om geven. Er is een vorm van hechting die je niet teleur kan stellen, en dat is hechting aan de ervaring van besef. 

We moeten ons hechten, maar in plaats van aan externe ervaringen kunnen we ons hechten aan onze ware zelf, die aan  verandering onderhevig is, maar toch ook altijd hetzelfde blijft. Door ons te richten op onszelf worden we krachtiger omdat waar we onze aandacht op richten dat is wat groeit. Onthecht jezelf dus van het externe en focus je op je authentieke zelf! 

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: